donderdag 13 maart 2008

Op IP in Brugge (VI)

Sofie Buyck (studente marketing) geeft vandaag verslag van de zevende ronde in het marketingspel. De andere verslagjes van het IP vind je hier.

Na een ontspannende maar bewogen dag gisteren konden we vandaag onze volgende etappe in dit avontuur startten. Vanmorgen werden we eerst op de hoogte gebracht van het programma en volgde een algemene briefing over de beslissingsrondes. Allereerst stond er een klein testje gepland. Dit testje bestond uit 12 multiple-choice vragen. Na een kwartiertje was iedereen ermee klaar. Daarna konden we overgaan tot ronde 6. Onmiddellijk vertrok ik samen met een teamlid naar het computerlokaal om de bestanden up te loaden. Dit is zowat bijna een ritueel geworden.

Terug in het klaslokaal kregen we het verslag van de vorige ronde. Hieruit bleek dat we het nog altijd goed deden, maar dat we van onze troon (als eerste) waren gestoten. Maar niet getreurd, we waren vastberaden om het de volgende ronde minstens even goed te doen (en misschien wel terug de eerste positie te verkrijgen). We begonnen te brainstormen over wat we konden doen om ons marktaandeel terug te optimaliseren. Na enkele minuten werden we onderbroken, er werd ons meegedeeld waneer en waar we ons business plan moesten verdedigen.

Wij kozen ervoor om onze general manager, product manager en communication manager (mezelf) deze taak te geven. Om 10u werden we verwacht in de grote vergaderzaal. Onze general manager stelde het business plan kort voor en daarna werd overgegaan tot de vragenronde. Want aan de hand van deze presentatie werd namelijk extra budget uitgedeeld. Er werden ons enkele vragen gesteld in verband met toekomstperspectieven en daarna konden we terug onze teamleden opzoeken. De beslissingen voor deze ronde werden genomen en al vlug konden we aanschuiven voor de lunch.

Ronde 7

Na de lunch begon een nieuwe ronde. En zoals bij elk begin van een nieuwe ronde, kregen we het verslag van de vorige ronde (deze morgen) terug. Dit bleek niet zo goed te zijn. We hadden opnieuw heel wat marktaandeel verloren. En ook ons nieuw product bleek het niet meer zo goed te doen als verwacht. We bevonden ons al op de derde plaats. Het werd dus tijd om een nieuwe strategie te bedenken. Iedereen was het erover eens dat er drastische beslissingen moesten genomen worden. We gingen allemaal samen zitten en bespraken wat we konden doen om terug dichter bij de eerste positie te komen.

Er werd ons ondertussen ook goed nieuws gebracht. Onze presentatie deze morgen leverde ons een extra 6000 K$ op. Met dit extra budget in het achterhoofd namen we nieuwe beslissingen. We besloten om ons te focussen op de merken die heel goed verkopen en eventueel minder goede merken te elimineren. Daarnaast kregen we nog een extra opdracht. De teamleden die deze morgen niet hadden deelgenomen aan de presentatie werden deze namiddag verwacht bij de lectoren. Zij bespraken het verloop van het project en ook de werking van het team. Ook dit gesprek kon ons weer extra budget opleveren. En ditmaal werd ons opnieuw het maximum (2000 K$) toegekend.

Dit extra budget wordt ingecalculeerd in volgende periode. Omstreeks 16u werden de laatste beslissingen genomen en ingevoerd. Het wordt nu uitkijken naar het volgend verslag om te zien of de genomen beslissingen hun vruchten afwerpen en welke positie we zullen bekleden. Spannend…

Geen opmerkingen: