maandag 25 mei 2009

Studenten accountancy-fiscaliteit tweede op BeCommInn-finale

Shaun Meesschaert doet verslag over het unieke event en onze plaatsing helemaal bovenaan!

The “big” moment we have been waiting for – The final

Dinsdagochtend, 19 april 2009, om 10u30 was het verzamelen geblazen voor alle laatstejaars studenten accountancy – fiscaliteit. Het was de grote dag waarop Finaccor nv de Howest-kleuren mocht vertegenwoordigen op de grote finale van het BeCommInn-project in Metropolis te Antwerpen. Na het nemen van enkele groepsfoto’s voor het vertrek namen alle studenten plaats op de bus die ons naar de eindbestemming zou vervoeren. Er hing onmiddellijk een aangename sfeer en van enige stress was bij de drie presentatoren van Finaccor nv nog geen sprake. Omstreeks 12u30 - 12u45 kwam de bus aan op de plaats van afspraak. De spanning nam beetje bij beetje toe maar de sfeer bleef optimaal. Na de lunchpauze werden de drie presentatoren van Finaccor nv, Joachim Lannoo (CFO), Nicolas François en Heike Vanderbeken, gevraagd om zich te melden bij de organisatie van deze grote finale. Er moest immers nog geloot worden om de volgorde van presenteren te bepalen. Het resultaat was de gulden middenweg want onze Howest Hogeschool kwam als zesde aan de beurt.

Om 14u werden alle studenten van de 12 deelnemende hogescholen in een grote cinemazaal verwacht voor de start van de presentaties. Een korte introductie van een medewerker van Handson and Partners zorgde ervoor dat alle aandacht uit ging naar het presenteren van de dossiers voor de jury. Deze bestond uit vijf mensen die elk een ander aspect van het dossier voor hun rekening namen. Zo waren er ondermeer een jurist, een medewerkster van het kabinet van Minister Patricia Ceysens, een deskundige van Deloitte en een bedrijfsleider van Thomas Cook aanwezig om alle presentaties en dossiers op een professionele wijze te beoordelen. Nadat we de eerste presentaties zagen van de andere hogescholen was het duidelijk dat de lat zeer hoog lag. Toen de vijfde hogeschool zijn verdediging van hun dossier erop had zitten was het vijf voor twaalf voor Finaccor nv. Alle ogen van de volledige cinemazaal waren gericht op ons presentatietrio.

Met een sterke opening was het ijs onmiddellijk gebroken en ging het presenteren naar een zeer hoog niveau. Op het einde van de presentatie kregen Joachim, Nicolas en Heike nog enkele vragen van de vijf juryleden voorgeschoteld. Zonder aarzelen namen onze drie vertegenwoordigers het woord en gaven de juryleden een passend antwoord op hun gestelde vragen. Na een twintigtal minuten kwam er een einde aan onze presentatie en was het de beurt aan nog vijf andere hogescholen om de jury te overtuigen van de sterkte van hun dossier. Iets na de klok 17u waren alle hogescholen aan beurt gekomen en was het tijd voor de jury om zich terug te trekken voor de beraadslaging. Alle laatstejaarsstudenten genoten van een pauze alvorens het finale verdict te aanhoren.

Om 18u30 was het uiteindelijk zover. Dezelfde medewerker, die ons eerder deze middag verwelkomde voor aanvang van alle presentaties, richtte nog een dankwoord aan alle studenten en medewerkers die deze middag mogelijk maakten. Aansluitend was het tijd voor de woorden van de juryvoorzitter. Hij dankte alle studenten voor de geleverde presentaties en maakte hierna de beste drie hogescholen bekend. Als tweede aanhoorden we de naam van onze onderneming Finaccor nv. We waren al zeker bij de beste drie hogescholen en stilaan begon de spanning bij alle studenten te stijgen. Het was een ex-aequo tussen deze drie verschillende scholen maar toch moest de jury een beslissing nemen. Helaas kwam Finaccor nv niet als winner uit de bus en moesten we de eer laten aan Turnhout. Dit neemt niet weg dat we fier mogen zijn op de geleverde prestaties van Simon Stevin want bij de top drie behoren in Vlaanderen binnen deze wedstrijd is een zeer opmerkelijke prestatie. We hebben nogmaals aangetoond dat er binnen onze hogeschool zeer veel potentieel zit.


Aansluitend op de bekendmaking van de winnaar werden wij vriendelijk uitgenodigd op een receptie. We vingen lovende woorden op over onze geleverde prestatie en was het aangenaam genieten van een hapje en een drankje. Rond 20u30 begaven we ons langzaam en tevreden naar de bus om dan de terugreis richting Brugge aan te vangen. Zelfs een traag vooruitgaande file kon de pret op niet bederven: er werd nog wat nagepraat, foto’s werden uitgewisseld, en er werd vooral nog veel gelachen. Na een lange terugreis kwamen we aan te Brugge met een mooi aandenken aan een unieke belevenis.

woensdag 20 mei 2009

Financie- en verzekeringswezen op bezoek bij Dexia

Studenten financie- en verzekeringswezen blijven niet enkel op de schoolbanken zitten om te leren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Op 24 april jl. gingen ze op bezoek bij Dexia.

Op vrijdag 24 april werden wij, de studenten financie- en verzekeringswezen, omstreeks 8u15 verwacht aan het Dexia-kantoorgebouw op het industriepark De Blauwe Toren. Na een tumultueus begin van de dag, waarin wij onze kennis over de autoverzekering even konden testen, kwamen wij met enkele minuten vertraging aan op de parking van het Dexia-gebouw, waar de heer de Ruijter ons reeds stond op te wachten.

Nu iedereen aanwezig was konden we het gebouw betreden waar wij warm werden onthaald door de heer Rudi De Moor, die als sales consultant bij Dexia instaat voor o.a. de verkoopsopleidingen. Na een korte voorstelling richtte hij zijn aandacht op ons. Hij vroeg om onszelf even kort voor te stellen en daarbij even te vermelden waar wij onszelf zien binnen enkele jaren. Niet echt tot zijn verwondering zei de grootste groep dat ze zichzelf eerder achter de schermen zien werken dan ervoor. Hij garandeerde ons dat na zijn uiteenzetting wij met een totaal andere blik naar het commerciële beroep zouden kijken. De verwachtingen waren hoog gespannen.

De heer De Moor zette ons onmiddellijk aan het denken met de vraag “waaraan moet een goeie verkoper volgens jullie voldoen”. Hierbij kwamen de standaard antwoorden naar voor zoals: vriendelijkheid, luistervermogen, kennis, sociale vaardigheid, enz. Na de verschillende antwoorden even te hebben overlopen merkte hij op dat we het belangrijkste kernmerk waren vergeten namelijk dat een goede verkoper voortdurend een bewuste controle houdt over het gesprek zodat hij steeds kan inspelen op de antwoorden van de klant.
Nu we wisten waaraan een goede verkoper moest voldoen konden we overgaan naar de volgende stap namelijk het verkoopsgesprek zelf. De heer De Moor vertelde ons dat een verkoopsgesprek eigenlijk een aaneenschakeling is van verschillende stappen. Waarin de belangrijkste schakel de verkoop van het verkoopsgesprek is. Hiermee bedoelt hij dat voordat je het effectieve verkoopsgesprek kan voeren, je het gesprek zelf ook eerst moet verkopen aan de klant. Je moet de klant dus als het ware overtuigen van het belang van het gesprek.
Na deze twee essentiële pijlers in theorie te hebben uitgelegd gaf hij ons de mogelijkheid om ze in praktijk te brengen en voerden we een aantal korte verkoopsgesprekken waarbij de heer De Moor een aantal concrete verkoopssituaties aan ons voorlegde. In het begin liep dit nog allemaal zeer stroef maar na verloop van tijd begon het toch al aardig te lukken om de theorie in praktijk om te zetten.

De tijd vloog voorbij en voor we het goed en wel beseften was de sessie al afgelopen. Niet alleen hadden we heel wat theoretische kennis opgedaan en kennis gemaakt met o.a. de parelsnoertechniek, de piramide van Maslow en de sandwichtechniek, maar ook hebben we de tijd gehad om dit al eens in de praktijk om te zetten. We bedankten de heer Rudi De Moor dan ook met een warm applaus en de ondertussen alombekende Howest-wijn.

donderdag 14 mei 2009

BeCommIn: The Final Countdown

De studenten van 3AF nemen deel aan BeCommIn. Ze zijn geselecteerd voor de finale in Metropolis (Antwerpen). Exact 1 week voor de grote finale stuurden ze het volgende verslag door.

Vandaag 12 mei 2009, uitgerekend één week voor de grote finale op 19 mei in Metropolis te Antwerpen, wordt het menens voor de drie laatstejaars accountancy-fiscaliteit studenten. Dan zullen Joachim Lannoo, Heike Vanderbeken en Nicolas François de Howest-kleuren verdedigen op de grote finale van het BeComInn-project. Met een presentatie over de bekomen resultaten van hun onderneming Finaccor zullen ze het opnemen tegen 11 andere hogescholen. Het doel van Finaccor is duidelijk: ze wensen de vakjury, die perfect op de hoogte is van alle boekhoudkundige, juridische en fiscale finesses, te overtuigen. Met een sterk dossier, een sterke presentatie en een perfect samenhangend presentatietrio zal Finaccor proberen om alle andere hogescholen in het zand te doen bijten.

De vraag die nu op ieders lippen ligt: hoe werd bepaald dat het team van Finaccor onze hogeschool mag vertegenwoordigen in Antwerpen? Wel, op vrijdagnamiddag 3 april 2009 werd er een halve finale gehouden op ons departement waarbij Finaccor zich in een rechtstreeks duel met NovAcc diende te bewijzen voor een jury bestaande uit drie lectoren en twee externen. Beide teams hadden drie vertegenwoordigers die met behulp van een PowerPoint hun winst, financiële gezondheid en toekomstvisie van hun virtuele onderneming konden toelichten. Het bekomen resultaat werd bereikt na een intensieve uitwerking tijdens het volledige academiejaar.
Het uiteindelijke verdict lag in handen van de jury die moest bepalen welke groep onze hogeschool zou vertegenwoordigen op de grote finale in Antwerpen. Uiteindelijk kwam Finaccor met een nipte meerderheid als winnaar uit de bus. Dankzij nog enkele gouden tips van zowel de externen als lectoren en ons sterk dossier beschikt ons team over een sterke ruggengraat om een gooi te doen naar de hoogst haalbare plaats op de grote finale.
Het aftellen kan dus beginnen en laat ons hopen dat Finaccor een mooi resultaat behaald waarop Howest trots kan zijn.

Let the battle begin, we are ready for it!!!

maandag 11 mei 2009

Op stage bij Fun

Een student Accountancy-fiscaliteit die stage loopt bij Fun. Een niet-alledaagse combinatie, zou je denken. Maar voor student Nick De Keyser is het momenteel wel de realiteit. Een verslagje.

In het laatste semester van je opleiding mag je eindelijk stage lopen. Niet dat het theoretische luik niet interessant was, maar iedereen wil toch graag weten hoe het er in ‘het echte leven’ aan toe gaat.

Ik koos Fun als stageplaats. Het bedrijf sprak mij aan omdat het een jong, dynamisch bedrijf is dat de afgelopen decennia toch veel gegroeid is. Ik wou bovendien graag weten hoe dit bedrijf als een goed geoliede machine georganiseerd werd, en hoe ik mijn steentje daartoe kon bijbrengen met alles wat ik geleerd heb.

Mijn eerste stagedagen vielen enorm goed mee: het boekhoudteam bij Fun bestaat uit jonge mensen die zich allemaal open en flexibel opstellen. Bovendien zijn het allen West-Vlamingen, wat de integratie toch net iets sneller laat verlopen. Mijn eerste stagetaken waren gemakkelijk om mij wat vertrouwen te geven en mij op mijn gemak te stellen. Naarmate mijn stage vorderde, werd ik steeds meer geïntegreerd in de boekhoudafdeling: ik mocht van a tot z vragen hoe alles in zijn werk ging, terwijl mij ook meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gegeven werd.
Om een idee te geven hoe ik stap voor stap geïntegreerd werd, geef ik graag het voorbeeld van de taken die ik het meeste doe: het registreren en controleren van facturen. Eerst moest ik alleen de facturen in het boekhoudsysteem ingeven zodat ik het boekhoudprogramma Navision wat leerde kennen. Daarna mocht ik al eens een factuur inboeken, nadat mijn collega’s deze gecontroleerd hadden. En uiteindelijk mocht ik zelf de facturen controleren, waarbij ik zelf moest zoeken waar de fout zat en hierbij andere vestigingen of afdeling moest mailen voor bijkomende informatie. Andere taken die ik mag uitvoeren zijn bijvoorbeeld het dagelijks inboeken van de bankuittreksels, het vereffenen van openstaande facturen van klanten, het opmaken van de jaarrekening… Kortom, allemaal zaken die je in je verdere beroepsleven zeker nog zal tegenkomen.

De sfeer die bij Fun heerst zou ik bijna als perfect durven omschrijven: er moet natuurlijk gewerkt worden, maar sociaal contact en wat humor zijn nooit ver weg. Zo voel je je in deze omgeving nooit een nummer, maar iemand die meehelpt en geapprecieerd wordt. Kortom, de perfecte leerschool voor praktijkervaring!

maandag 4 mei 2009

Melissa Lamote - Marketing Assistant bij Daikin

We laten onze oud-studenten niet los nadat ze hun diploma Bedrijfsmanagement hebben gehaald. We willen weten waar ze terechtkwamen en hoe ze in het leven staan. Melissa Lamote studeerde in 2006 af in de afstudeerrichting marketing. Ze kon direct aan de slag bij Daikin. Hieronder doet ze haar verhaal.

In 2006 liep ik stage bij Daikin Europe N.V. op de marketingafdeling. Ik hielp o.m. om een nieuw extranet op te zetten. Ook verzorgde ik mee een training van het Content Management Systeem, waarvoor nogal wat interne en externe personen ingeschreven waren. Ik moest mij voornamelijk concentreren op de interne mensen: ik was hun aanspreekpunt in geval van problemen.

Tijdens deze training had iemand van HR mij opgemerkt. Zo kon ik aan de slag als tijdelijke werknemer in HR, als trainingverantwoordelijke. Voor die job had ik het programma Tridion nodig om een stuk over training op het extranet te plaatsen. Daarnaast kwamen vele andere taken aan bod. Dit heb ik ongeveer anderhalf jaar gedaan.

In september 2007 vernam ik dat het bedrijf een nieuwe Marketing Assistant zocht. Natuurlijk was ik enthousiast om die functie in te vullen, en door mijn ervaring had ik ook een stapje voor op eventuele andere kandidaten. En zo ging ik in januari 2008 van start als Marketing Assistant bij Daikin Europe N.V., als verantwoordelijke voor internet / extranet.

Ben jij ook één van de vele afgestudeerden van Simon Stevin? Wil je ook je ervaringen delen met deze blog? Mail dan gerust je reactie naar comma[at]howest[punt]be.