dinsdag 24 februari 2009

Euronext op bezoek in Brugge

Op vrijdag 13 februari (dikke truiendag) konden we ons voor de les beleggen niet verwarmen aan de woorden van mijnheer De Ruijter, maar wel aan die van mevrouw Wambeke. Mevrouw Wambeke kwam een woordje uitleg geven over afgeleide producten zoals opties en futures. Voor leken is dit dus zeker en vast materie waarbij de naam alleen al je doet zweten. Gelukkig slaagde mevrouw Wambeke, beroepshalve Account Manager bij NYSE Euronext Brussel, erin om ons op een behoorlijk begrijpelijke manier wegwijs te maken in de wereld van opties.

Vooraleer ze echter aan het grote werk begon, stelde ze eerst even haar werkgever voor. Dat is NYSE Euronext, de fusie tussen de New York Stock Exchange en de beurzen van ondermeer Brussel, Amsterdam en Parijs.

Haar betoog over opties startte ze met de vergelijking met de autoverzekering. De auto wordt door iedereen beschermd door middel van de autoverzekering, maar de aandelen van mensen worden haast nooit beschermd. Om toch enige bescherming in de risicovolle markt van aandelen in te bouwen, bestaan er dus opties.

De koper van een optie verkrijgt het recht om een onderliggende waarde te kopen of te verkopen tot een afgesproken tijdstip in de toekomst en tegen een afgesproken prijs. Er bestaan twee soorten opties. Enerzijds is er de call-optie, die het recht geeft een onderliggende waarde te kopen, en anderzijds is er de put-optie, die het recht geeft een onderliggende waarde te verkopen. Bij opties zijn er dus steeds twee partijen namelijk de koper en de verkoper (of schrijver) van de optie.

Verder kwamen ook nog heel wat technische begrippen aan bod, zoals de prijsvorming, de intrinsieke waarde en de liquiditeit. Gedurende de presentatie vertelde mevrouw Wambeke ook in welke situaties je opties zoal kan gebruiken. Opties kunnen niet alleen gebruikt worden om je beleggingen te beschermen, maar ook om bijvoorbeeld het rendement van je beleggingsportefeuille te verhogen of toch een rendement te halen in een beursmarkt die dalend is. Daar viel het ons op dat je best niet met opties werkt als je nog niet zoveel van de beurs kent, want dit is immers een behoorlijk complex product. Tegen het einde van de voorstelling waren we al een stuk wijzer, maar wellicht nog niet genoeg om ons op het ijs van de opties te begeven. Aan ons nu om ons hierin verder te verdiepen als toekomstige bankiers. Dit is alvast mogelijk met het beursspel dat we dit semester spelen, en waar we aan de slag gaan met virtueel geld.

Op het einde van de uiteenzetting bedankte Gertjan mevrouw Wambeke alvast in naam van de klas met de bekende Howest-wijn.

Lieselot Hoorne, Herlinde Vanthournout, Nick Schotte, Jens Vandenbogaerde en Brecht De Bois

donderdag 19 februari 2009

Praktijkcase AF i.s.m. Deloitte

Vorige week werkten de studenten 3AF aan hun afstudeerproject 'Van boekhouding tot aangifte', een praktijkcase in samenwerking met Deloitte uit Brugge. Enkele studenten accountancy-fiscaliteit schreven hun indrukken neer.

Wie na het intersemestrieel verlof dacht langzaam uit te bollen tot aan de stageperiode, zat ernaast. Op maandag 9 februari gingen wij, laatstejaars van accountancy-fiscaliteit, meteen van start met het intensieve driedaagse Deloitte-project. De uitdaging: van openingsbalans tot jaarrekening alle boekhoudkundige en fiscale aspecten te doorlopen van een onderneming. Dit jaar betrof het de onderneming The Link NV. Na afloop van het project volgde een examen over de diverse verrichtingen en enkele algemene vragen.

In de voorgaande semesters leerden we per partim de verschillende aspecten van het vak onder de knie te krijgen; BTW, vennootschapsbelasting, de boekhouding zelf… Het Deloitte-project giet al deze aspecten in een case, en bood ons zo de kans om onze opgebouwde kennis te testen aan een, zij het verkorte, maar realistische praktijkcase. Bij de uitwerking ervan werd ook onmiddellijk duidelijk wat we nog allemaal onthouden hebben na drie jaar studeren, en wat eventueel al ver in ons geheugen zat.

Het werden drie erg boeiende dagen. Naast een herhaling van de gekende leerstof leerden we ook enkele nieuwe zaken bij, zoals de berekening van het vakantiegeld. We kregen ook heel wat tips van twee specialisten ter zake van Deloitte, die deze case begeleid hebben, o.a. over de meerwaarde van het al dan niet uitsplitsen van rekeningen.

Kortom was het de ideale voorbereiding op het eigenlijke werkveld, die we nu met een gerust hart tegemoet kunnen gaan.

Farah Bossuyt
---------------

Het kantoor Deloitte, één van de Big Four, bezorgde ons echte documenten die we moesten analyseren en verwerken. Dit was natuurlijk een leerrijke ervaring omdat het niet allemaal netjes op elkaar volgt zoals de gegevens die je krijgt in opgaven wanneer je de theorie leert. Na heel wat inspanningen om de case tot een goed einde te brengen kregen we feedback van twee vriendelijke medewerkers van Deloitte. Deze mensen hebben heel wat ervaring door de jaren heen en brachten mij nog heel wat extra praktijkgevoelige informatie bij.

Het afstudeerproject in samenwerking met Deloitte is dus een uitstekende kans om je kwaliteiten te (her)ontdekken en je zwaktes bij te sturen als voorbereiding op je stage en een verdere loopbaan.
Mariska Maeckelberg
----------------------

Ik vond het zeer interessant om eens een totaal pakket zelfstandig te mogen verwerken en dit op eigen tempo.

Tom Seurynck
---------------

Na het uitwerken van de case, ben ik er zeker van dat dit een meerwaarde zal bieden bij het doorlopen van mijn stage.

Tufail Samina Kausar
----------------------
Het was een leuke en leerrijke ervaring, die ons dichter bij het gebeuren op het werkveld heeft gebracht.

Bert Vanhoucke
----------------

Op deze intensieve week kijk ik vooral positief terug. Ik kan eerlijk zeggen dat dit het meest interessante project was dat ik in de drie jaar heb uitgewerkt. Niet alleen uit persoonlijke interesse maar vooral omdat je alle theorie van vorige jaren samen mooi kon toetsen aan een goed uitgewerkte praktijk case. Met deze voorbereiding voel ik me zeker klaar voor de stage.

Joachim Lannoo
-----------------
Deze week kunnen we zonder meer bestempelen als één van de leerrijkste in de voorbije drie jaar. We hebben de laatste drie jaar zoveel kennis opgedaan dat het zo moeilijk is om dit alles te kunnen plaatsen. Nu hebben we in deze ene week meteen gezien in welke context we onze leerstof moeten plaatsen.

Lorenzo Staelen
-----------------