dinsdag 2 juni 2009

"Waar een wil is, is een weg" (Tine Hugelier, financie- en verzekeringswezen)

"Waar een wil is, is een weg," vindt Tine Hugelier. Deze studente financie- en verzekeringswezen liep stage, begon te solliciteren, en kijk: op 1 juli start ze bij KBC. Ze doet hieronder haar verhaal.

Ik ben een studente financie- en verzekeringswezen en zit in mijn derde en laatste jaar. Mijn stage is net achter de rug. Daarvan moet ik nog een verslag schrijven. En daarmee is het hoofdstuk van studeren afgesloten en begin ik aan een nieuwe episode: “ het werken.”

Ik ben aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, gestart omdat dit mij een zeer goeie school leek. Ik werd er zeer vriendelijk onthaald op de infodag. Na mijn middelbare studies TSO stond ik voor een zware opdracht, maar ik wou er absoluut voor gaan. Dankzij de hulp van de lectoren en de kleine groep waarin je terecht komt, is me dit goed gelukt. Ik blik terug op een mooie studententijd, en ik zal nog vaak aan Howest terugdenken.

De stage, die ik net achter de rug heb, was een leerrijke ervaring: ik werd gezien als een volwaardige collega in het kantoor. Tijdens mijn stage ben ik beginnen solliciteren, ik had één vacature als commercieel en administratief bediende op het oog en heb mijn CV opgestuurd. Daarop kreeg ik reactie en ik mocht eens met de kantoordirecteur gaan spreken. Het eerste gesprek was boeiend en enkele weken later kreeg ik telefoon dat de kantoordirecteur mij opnieuw wilde spreken. Uit dat gesprek bleek dat ik de beste kandidaat was en ik krijg de kans daar te beginnen. Eerst moest ik nog testen doen bij KBC in Brussel. Dit was moeilijker, zeker voor een eerste sollicitatie niet evident. Maar kijk: op 1 juli 2009 start ik en daar kijk ik ongelofelijk naar uit!

maandag 25 mei 2009

Studenten accountancy-fiscaliteit tweede op BeCommInn-finale

Shaun Meesschaert doet verslag over het unieke event en onze plaatsing helemaal bovenaan!

The “big” moment we have been waiting for – The final

Dinsdagochtend, 19 april 2009, om 10u30 was het verzamelen geblazen voor alle laatstejaars studenten accountancy – fiscaliteit. Het was de grote dag waarop Finaccor nv de Howest-kleuren mocht vertegenwoordigen op de grote finale van het BeCommInn-project in Metropolis te Antwerpen. Na het nemen van enkele groepsfoto’s voor het vertrek namen alle studenten plaats op de bus die ons naar de eindbestemming zou vervoeren. Er hing onmiddellijk een aangename sfeer en van enige stress was bij de drie presentatoren van Finaccor nv nog geen sprake. Omstreeks 12u30 - 12u45 kwam de bus aan op de plaats van afspraak. De spanning nam beetje bij beetje toe maar de sfeer bleef optimaal. Na de lunchpauze werden de drie presentatoren van Finaccor nv, Joachim Lannoo (CFO), Nicolas François en Heike Vanderbeken, gevraagd om zich te melden bij de organisatie van deze grote finale. Er moest immers nog geloot worden om de volgorde van presenteren te bepalen. Het resultaat was de gulden middenweg want onze Howest Hogeschool kwam als zesde aan de beurt.

Om 14u werden alle studenten van de 12 deelnemende hogescholen in een grote cinemazaal verwacht voor de start van de presentaties. Een korte introductie van een medewerker van Handson and Partners zorgde ervoor dat alle aandacht uit ging naar het presenteren van de dossiers voor de jury. Deze bestond uit vijf mensen die elk een ander aspect van het dossier voor hun rekening namen. Zo waren er ondermeer een jurist, een medewerkster van het kabinet van Minister Patricia Ceysens, een deskundige van Deloitte en een bedrijfsleider van Thomas Cook aanwezig om alle presentaties en dossiers op een professionele wijze te beoordelen. Nadat we de eerste presentaties zagen van de andere hogescholen was het duidelijk dat de lat zeer hoog lag. Toen de vijfde hogeschool zijn verdediging van hun dossier erop had zitten was het vijf voor twaalf voor Finaccor nv. Alle ogen van de volledige cinemazaal waren gericht op ons presentatietrio.

Met een sterke opening was het ijs onmiddellijk gebroken en ging het presenteren naar een zeer hoog niveau. Op het einde van de presentatie kregen Joachim, Nicolas en Heike nog enkele vragen van de vijf juryleden voorgeschoteld. Zonder aarzelen namen onze drie vertegenwoordigers het woord en gaven de juryleden een passend antwoord op hun gestelde vragen. Na een twintigtal minuten kwam er een einde aan onze presentatie en was het de beurt aan nog vijf andere hogescholen om de jury te overtuigen van de sterkte van hun dossier. Iets na de klok 17u waren alle hogescholen aan beurt gekomen en was het tijd voor de jury om zich terug te trekken voor de beraadslaging. Alle laatstejaarsstudenten genoten van een pauze alvorens het finale verdict te aanhoren.

Om 18u30 was het uiteindelijk zover. Dezelfde medewerker, die ons eerder deze middag verwelkomde voor aanvang van alle presentaties, richtte nog een dankwoord aan alle studenten en medewerkers die deze middag mogelijk maakten. Aansluitend was het tijd voor de woorden van de juryvoorzitter. Hij dankte alle studenten voor de geleverde presentaties en maakte hierna de beste drie hogescholen bekend. Als tweede aanhoorden we de naam van onze onderneming Finaccor nv. We waren al zeker bij de beste drie hogescholen en stilaan begon de spanning bij alle studenten te stijgen. Het was een ex-aequo tussen deze drie verschillende scholen maar toch moest de jury een beslissing nemen. Helaas kwam Finaccor nv niet als winner uit de bus en moesten we de eer laten aan Turnhout. Dit neemt niet weg dat we fier mogen zijn op de geleverde prestaties van Simon Stevin want bij de top drie behoren in Vlaanderen binnen deze wedstrijd is een zeer opmerkelijke prestatie. We hebben nogmaals aangetoond dat er binnen onze hogeschool zeer veel potentieel zit.


Aansluitend op de bekendmaking van de winnaar werden wij vriendelijk uitgenodigd op een receptie. We vingen lovende woorden op over onze geleverde prestatie en was het aangenaam genieten van een hapje en een drankje. Rond 20u30 begaven we ons langzaam en tevreden naar de bus om dan de terugreis richting Brugge aan te vangen. Zelfs een traag vooruitgaande file kon de pret op niet bederven: er werd nog wat nagepraat, foto’s werden uitgewisseld, en er werd vooral nog veel gelachen. Na een lange terugreis kwamen we aan te Brugge met een mooi aandenken aan een unieke belevenis.

woensdag 20 mei 2009

Financie- en verzekeringswezen op bezoek bij Dexia

Studenten financie- en verzekeringswezen blijven niet enkel op de schoolbanken zitten om te leren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Op 24 april jl. gingen ze op bezoek bij Dexia.

Op vrijdag 24 april werden wij, de studenten financie- en verzekeringswezen, omstreeks 8u15 verwacht aan het Dexia-kantoorgebouw op het industriepark De Blauwe Toren. Na een tumultueus begin van de dag, waarin wij onze kennis over de autoverzekering even konden testen, kwamen wij met enkele minuten vertraging aan op de parking van het Dexia-gebouw, waar de heer de Ruijter ons reeds stond op te wachten.

Nu iedereen aanwezig was konden we het gebouw betreden waar wij warm werden onthaald door de heer Rudi De Moor, die als sales consultant bij Dexia instaat voor o.a. de verkoopsopleidingen. Na een korte voorstelling richtte hij zijn aandacht op ons. Hij vroeg om onszelf even kort voor te stellen en daarbij even te vermelden waar wij onszelf zien binnen enkele jaren. Niet echt tot zijn verwondering zei de grootste groep dat ze zichzelf eerder achter de schermen zien werken dan ervoor. Hij garandeerde ons dat na zijn uiteenzetting wij met een totaal andere blik naar het commerciële beroep zouden kijken. De verwachtingen waren hoog gespannen.

De heer De Moor zette ons onmiddellijk aan het denken met de vraag “waaraan moet een goeie verkoper volgens jullie voldoen”. Hierbij kwamen de standaard antwoorden naar voor zoals: vriendelijkheid, luistervermogen, kennis, sociale vaardigheid, enz. Na de verschillende antwoorden even te hebben overlopen merkte hij op dat we het belangrijkste kernmerk waren vergeten namelijk dat een goede verkoper voortdurend een bewuste controle houdt over het gesprek zodat hij steeds kan inspelen op de antwoorden van de klant.
Nu we wisten waaraan een goede verkoper moest voldoen konden we overgaan naar de volgende stap namelijk het verkoopsgesprek zelf. De heer De Moor vertelde ons dat een verkoopsgesprek eigenlijk een aaneenschakeling is van verschillende stappen. Waarin de belangrijkste schakel de verkoop van het verkoopsgesprek is. Hiermee bedoelt hij dat voordat je het effectieve verkoopsgesprek kan voeren, je het gesprek zelf ook eerst moet verkopen aan de klant. Je moet de klant dus als het ware overtuigen van het belang van het gesprek.
Na deze twee essentiële pijlers in theorie te hebben uitgelegd gaf hij ons de mogelijkheid om ze in praktijk te brengen en voerden we een aantal korte verkoopsgesprekken waarbij de heer De Moor een aantal concrete verkoopssituaties aan ons voorlegde. In het begin liep dit nog allemaal zeer stroef maar na verloop van tijd begon het toch al aardig te lukken om de theorie in praktijk om te zetten.

De tijd vloog voorbij en voor we het goed en wel beseften was de sessie al afgelopen. Niet alleen hadden we heel wat theoretische kennis opgedaan en kennis gemaakt met o.a. de parelsnoertechniek, de piramide van Maslow en de sandwichtechniek, maar ook hebben we de tijd gehad om dit al eens in de praktijk om te zetten. We bedankten de heer Rudi De Moor dan ook met een warm applaus en de ondertussen alombekende Howest-wijn.

donderdag 14 mei 2009

BeCommIn: The Final Countdown

De studenten van 3AF nemen deel aan BeCommIn. Ze zijn geselecteerd voor de finale in Metropolis (Antwerpen). Exact 1 week voor de grote finale stuurden ze het volgende verslag door.

Vandaag 12 mei 2009, uitgerekend één week voor de grote finale op 19 mei in Metropolis te Antwerpen, wordt het menens voor de drie laatstejaars accountancy-fiscaliteit studenten. Dan zullen Joachim Lannoo, Heike Vanderbeken en Nicolas François de Howest-kleuren verdedigen op de grote finale van het BeComInn-project. Met een presentatie over de bekomen resultaten van hun onderneming Finaccor zullen ze het opnemen tegen 11 andere hogescholen. Het doel van Finaccor is duidelijk: ze wensen de vakjury, die perfect op de hoogte is van alle boekhoudkundige, juridische en fiscale finesses, te overtuigen. Met een sterk dossier, een sterke presentatie en een perfect samenhangend presentatietrio zal Finaccor proberen om alle andere hogescholen in het zand te doen bijten.

De vraag die nu op ieders lippen ligt: hoe werd bepaald dat het team van Finaccor onze hogeschool mag vertegenwoordigen in Antwerpen? Wel, op vrijdagnamiddag 3 april 2009 werd er een halve finale gehouden op ons departement waarbij Finaccor zich in een rechtstreeks duel met NovAcc diende te bewijzen voor een jury bestaande uit drie lectoren en twee externen. Beide teams hadden drie vertegenwoordigers die met behulp van een PowerPoint hun winst, financiële gezondheid en toekomstvisie van hun virtuele onderneming konden toelichten. Het bekomen resultaat werd bereikt na een intensieve uitwerking tijdens het volledige academiejaar.
Het uiteindelijke verdict lag in handen van de jury die moest bepalen welke groep onze hogeschool zou vertegenwoordigen op de grote finale in Antwerpen. Uiteindelijk kwam Finaccor met een nipte meerderheid als winnaar uit de bus. Dankzij nog enkele gouden tips van zowel de externen als lectoren en ons sterk dossier beschikt ons team over een sterke ruggengraat om een gooi te doen naar de hoogst haalbare plaats op de grote finale.
Het aftellen kan dus beginnen en laat ons hopen dat Finaccor een mooi resultaat behaald waarop Howest trots kan zijn.

Let the battle begin, we are ready for it!!!

maandag 11 mei 2009

Op stage bij Fun

Een student Accountancy-fiscaliteit die stage loopt bij Fun. Een niet-alledaagse combinatie, zou je denken. Maar voor student Nick De Keyser is het momenteel wel de realiteit. Een verslagje.

In het laatste semester van je opleiding mag je eindelijk stage lopen. Niet dat het theoretische luik niet interessant was, maar iedereen wil toch graag weten hoe het er in ‘het echte leven’ aan toe gaat.

Ik koos Fun als stageplaats. Het bedrijf sprak mij aan omdat het een jong, dynamisch bedrijf is dat de afgelopen decennia toch veel gegroeid is. Ik wou bovendien graag weten hoe dit bedrijf als een goed geoliede machine georganiseerd werd, en hoe ik mijn steentje daartoe kon bijbrengen met alles wat ik geleerd heb.

Mijn eerste stagedagen vielen enorm goed mee: het boekhoudteam bij Fun bestaat uit jonge mensen die zich allemaal open en flexibel opstellen. Bovendien zijn het allen West-Vlamingen, wat de integratie toch net iets sneller laat verlopen. Mijn eerste stagetaken waren gemakkelijk om mij wat vertrouwen te geven en mij op mijn gemak te stellen. Naarmate mijn stage vorderde, werd ik steeds meer geïntegreerd in de boekhoudafdeling: ik mocht van a tot z vragen hoe alles in zijn werk ging, terwijl mij ook meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gegeven werd.
Om een idee te geven hoe ik stap voor stap geïntegreerd werd, geef ik graag het voorbeeld van de taken die ik het meeste doe: het registreren en controleren van facturen. Eerst moest ik alleen de facturen in het boekhoudsysteem ingeven zodat ik het boekhoudprogramma Navision wat leerde kennen. Daarna mocht ik al eens een factuur inboeken, nadat mijn collega’s deze gecontroleerd hadden. En uiteindelijk mocht ik zelf de facturen controleren, waarbij ik zelf moest zoeken waar de fout zat en hierbij andere vestigingen of afdeling moest mailen voor bijkomende informatie. Andere taken die ik mag uitvoeren zijn bijvoorbeeld het dagelijks inboeken van de bankuittreksels, het vereffenen van openstaande facturen van klanten, het opmaken van de jaarrekening… Kortom, allemaal zaken die je in je verdere beroepsleven zeker nog zal tegenkomen.

De sfeer die bij Fun heerst zou ik bijna als perfect durven omschrijven: er moet natuurlijk gewerkt worden, maar sociaal contact en wat humor zijn nooit ver weg. Zo voel je je in deze omgeving nooit een nummer, maar iemand die meehelpt en geapprecieerd wordt. Kortom, de perfecte leerschool voor praktijkervaring!

maandag 4 mei 2009

Melissa Lamote - Marketing Assistant bij Daikin

We laten onze oud-studenten niet los nadat ze hun diploma Bedrijfsmanagement hebben gehaald. We willen weten waar ze terechtkwamen en hoe ze in het leven staan. Melissa Lamote studeerde in 2006 af in de afstudeerrichting marketing. Ze kon direct aan de slag bij Daikin. Hieronder doet ze haar verhaal.

In 2006 liep ik stage bij Daikin Europe N.V. op de marketingafdeling. Ik hielp o.m. om een nieuw extranet op te zetten. Ook verzorgde ik mee een training van het Content Management Systeem, waarvoor nogal wat interne en externe personen ingeschreven waren. Ik moest mij voornamelijk concentreren op de interne mensen: ik was hun aanspreekpunt in geval van problemen.

Tijdens deze training had iemand van HR mij opgemerkt. Zo kon ik aan de slag als tijdelijke werknemer in HR, als trainingverantwoordelijke. Voor die job had ik het programma Tridion nodig om een stuk over training op het extranet te plaatsen. Daarnaast kwamen vele andere taken aan bod. Dit heb ik ongeveer anderhalf jaar gedaan.

In september 2007 vernam ik dat het bedrijf een nieuwe Marketing Assistant zocht. Natuurlijk was ik enthousiast om die functie in te vullen, en door mijn ervaring had ik ook een stapje voor op eventuele andere kandidaten. En zo ging ik in januari 2008 van start als Marketing Assistant bij Daikin Europe N.V., als verantwoordelijke voor internet / extranet.

Ben jij ook één van de vele afgestudeerden van Simon Stevin? Wil je ook je ervaringen delen met deze blog? Mail dan gerust je reactie naar comma[at]howest[punt]be.

donderdag 2 april 2009

Marketing op IP in Finland (III)

Thomas Wybo (student marketing) mailde ons het volgende verslag door van het IP in Finland.

Woensdag 25 maart 2009
Vandaag kreeg je de kans om in de voormiddag aan het businessrapport te werken en een presentatie voor te bereiden die je in de middag moest voorstellen aan de aandeelhouders (leerkrachten) en de andere bedrijven uit je industrie.

De voormiddag verliep voor ons allemaal een beetje stressachtig, bij de één al meer dan de bij de ander. We hadden 2 uur om het rapport te schrijven, dus de deadline kwam vlugger dan sommigen dachten. Gelukkig waren er al andere die er de avond voordien nog aan hadden voorbereid. In dit rapport moest een verslag staan van de genomen beslissingen in de verschillende periodes en de “grote” keerpunten uit de periodes. Er moesten een paar grafieken in staan ter illustratie en ook moest er een prospectie voor de toekomst beschreven worden, hoe we verder zouden gaan met het bedrijf. In de middag moesten we dan, aan de hand van dit rapport, een voorstelling doen aan de aandeelhouders van ons bedrijf, de leerkrachten dus.

Voor deze presentaties hadden we meer tijd gekregen, maar toch kwam de deadline vlugger dan verwacht. De leerkrachten zaten vooraan en we moesten ons bedrijf voorstellen en onze beslissingen verdedigen als aan een echte aandeelhoudersvergadering. Voor het ene bedrijf ging dit natuurlijk makkelijker en vlotter omdat zij goede cijfers hadden. Voor de bedrijven met mindere cijfers was het hun taak om de aandeelhouders te overtuigen toch geld te investeren.

Na deze stressy voor- en namiddag kregen we nog de kans om te gaan langlaufen, schaatsen of bowlen. Voor de rest van de avond waren we dan vrij. Wij zijn met de klasgroep gaan eten in de Memphis, een restaurant waar we al een paar keer hebben gedineerd. Daarna zijn er nog een paar het lokale nachtleven gaan verkennen, anderen gingen gaan slapen om zich voor te bereiden op onze laatste dag in Finland.

donderdag 26 maart 2009

Marketing op IP in Finland (I)

Van 16 tot 26 maart is een groep marketing-studenten op IP in Lahti (Finland). We geven je op dit blog graag een overzicht van hun activiteiten. Jasper Schoonbaert doet het eerste verslag.

Maandag 16 maart 2009
Om 6u uur stonden tien studenten klaar op het Brugse perron. Gepakt en gezakt vertrokken we richting luchthaven. Na het inslaan van de nodige portie bier voor het Europees aperitief, stapten we aan boord van het (gezien het aantal passagiers) bijna privé-gecharterde vliegtuig. Na een rustige vlucht en relatief snelle busrit naar Lahti, checkten we rond 15.30u in het hotel in.
’s Avonds zou normaal gezien een rustige avond worden. Dit was buiten kamer 320 gerekend, waar het een dol feest werd. Een dikke 80 pilsjes erdoor gejaagd, maar geen klachten van de receptie … we zijn dan ook voorbeeldige studenten.


Dinsdag 17 maart 2009
Na een verzorgd ontbijt trokken alle studenten richting school. We kregen er de nodige praktische informatie en maakten er ’s namiddags reeds een klein businessplan en voerden de eersten gegevens in het programma ‘Markstrat’ in.
Om 18.30u stond een Europees aperitief op het programma. De overige landen stonden er maar bleekjes bij toen ze onze stand bekeken. Overdadige porties bier, jenever, chocolade en kaas maakten van onze stand een voltreffer. We sloten de dag af met een bezoekje aan de Irish Pub, waar Pieter en Frederik zich nog waagden aan een ‘de summer of 69’ bij de karaoke.

Marketing op IP in Finland (II)

Een aantal studenten marketing zijn momenteel op IP (MarkSim) in Finland. Pieter Buysse mailde het volgende verslag door.Woensdag 18 maart 2009 Lathi
Na een korte nacht en een heerlijk ontbijt stonden we om negen uur al klaar om aan de 2e sessie te beginnen. De resultaten van de 1e sessie waren voor de een al wat beter dan voor de andere, maar we gaven niet op en werkten ijverig door. Na een Finse lunch begonnen we al direct aan onze 3e sessie. Maar om 16u gaven we er de brui aan, want de aperitief stond op ons te wachten in kamer 317! ’s Avonds ging we met de hele Marksim-groep een lekker pizzabuffetje gaan verorberen! Na het eten waagde Jasper zich aan een klein paardenavontuur. Na een hele tijd te wachten op de eerste valpartij op de gladde wegen van Lathi, zorgde Valentine voor de allereerste slipper al had ze daar geen ijs voor nodig! Sommige genoten nog van een sauna anderen van een laat aperitiefje en trokken dan allen het nachtleven van in: Club Nightlife!

Donderdag 19 maart 2009 Lathi
Na opnieuw een korte nacht stond de een al wat beter op dan de andere, maar met goeie moed begonnen we allen aan onze 4e sessie. ’s Middags genoten we van een prachtige presentatie over de Lathi Ski Games waarna we de schansen konden bezichtigen. Het uitzicht boven op de torens was indrukwekkend, zeker met het mooie weer van vandaag. Snel ontstond er al een sneeuwgevecht tussen de verschillende landen. Uiteraard wonnen de Belgen. In het skimuseum konden we heuse simulatiegames spelen en natuurlijk was België sterk vertegenwoordigd op het podium. Na een frisse wandeling terug naar het hotel en het gebruikelijke aperitiefje, gingen we lekker gaan eten. We besloten het eens rustig te doen vanavond…Vrijdag 20 maart 2009 Lathi-Helsinki
Vandaag stond een uitstap naar Helsinki op het programma. We merkten meteen op dat de Finse hoofdstad bruist van de activiteit. Na een korte rondleiding door onze gids, die toerisme studeerde in Lahti, werden we het bruisende stadsleven ingeworpen. Algauw splitsten we ons op in kleinere groepjes en gingen we op verkenning uit. Enkele van ons bezochten de plaatselijke musea, anderen 'shopped till they dropped' en nog andere maakten van de gelegenheid gebruik om hun buikje eens goed rond te eten. Om 4 uur vertrok de bus weer riching Lahti, maar wie wou kon nog langer blijven om dan later met de trein terug naar te keren. Vrijdagavond werden de lectoren door de studenten uitgedaagd tot een heus bowlingduel.Zaterdag 21 maart 2009 Lahti
Zaterdag was het weer tijd voor actie! Na een relaxte dag gisteren gingen we vandaag weer verder met het MarkSim-game. De resultaten waren erg uiteenlopend en de verschillende strategieën worden stilaan duidelijk. Na het invoeren van de nieuwe orders kregen we de resultaten te zien waarop we ons moesten baseren om een rapport op te maken. Dit bleek een allesbehalve simpele opdracht te zijn, maar iedereen raakte toch op tijd klaar met de opdracht. In de late namiddag staken onze Finse gastheren en –dames het vuur aan de lont door de barbecue aan te steken en ons te trakteren op enkele lekkere stukjes vlees. Tussendoor was er ook nog een heuse zangcompetitie. Met enige trots kunnen we jullie mededelen dat de twee Belgische groepen de plaatsen 1 en 2 inamen door zonder schroom of schaamte een knalprestatie neer te zetten met hits als “de Marie-louise” en “Het is een nacht”. ’s Avonds kwam echter het moment waarop iedereen zat te wachten. Saturday Night in Finland! Onze Finse vrienden hadden voor de MarkSim-groep entrance geregeld in een van de hipste discotheken van de stad. Iedereen amuseerde zich dan ook te pletter, inclusief de DJ, die alle deelnemende landen verwelkomde met een spetterende set.

Uitspraken van week:
“Kieken das kip é”
“Ik heb het huis van SINTERKLAAS gezien in Helsinki”
“l’union fait la farce”
“Die zwarten, die is wel echt zwart é”
“Wybo goes Afrika”
“De Brabançonne, da’s toch in het Frans hé?”
“Do you want a lief?”


“Die steentjes op het trottoir, lost dat vanzelf op?”

dinsdag 17 maart 2009

Financie- en verzekeringswezen studeren in tijden van crisis? Doen!

Dat de financiële sector in crisis verkeert, is zo onderhand wel geen nieuws meer. De algemene teneur van de artikels in de media is dat er geen toekomst meer zit in deze sector. Maar is dat wel zo? Waarom moeten studenten dan toch kiezen voor een richting als financie- en verzekeringswezen? We legden deze vragen voor aan Mark Sheldon (Operations Director bij Hays Accountancy & Finance) en Evelien Cannaert (Consultant Hays Banking & Insurance - Oost- en West-Vlaanderen).

Mark Sheldon: "Sommige financiële specialisaties tonen zeker hun waarde in een neergaande economie. Kandidaten met een relevante opleiding staan in een sterke positie momenteel. Alhoewel de vraag naar ervaren financiële kandidaten in het algemeen grootst is mag het
belang van pasafgestudeerden en zij die nu starten met de uitbouw van hun carrière zeker niet onderschat worden.

Auditors, risk- en controle-medewerkers, credit controllers (debiteurenbeheerders) en probleemoplossende boekhouders blijven in vraag om het huidig klimaat de bestrijden. In tijden van financiële onzekerheid heeft de interne auditor een belangrijkere rol in het bedrijf dan
in goede economische tijden. Doordat bedrijven het risico van niet- en te late betaling willen verminderen hebben ze behoefte aan sterk financieel personeel in alle sectoren, zowel in kantoren, banken als privé-ondernemingen.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht op www.hays.com."

Evelien Cannaert: "Binnen de bank- en verzekeringswereld zijn er, sondanks de vele vooroordelen, nog enorm veel opportuniteiten. We moeten er rekening mee houden dat banken en ook verzekeringsmaatschappijen altijd een cruciale rol hebben gespeeld in onze maatschappij
en dat altijd zullen blijven doen. Er zal altijd nood aan kredieten, fiscaal advies, beleggingen,... en zeker ook aan verzekeringen.

Wat hoogst waarschijnlijk wel zal veranderen, is de commerciële aanpak van de bankinstellingen. Men zal een defensievere aanpak hanteren, bijvoorbeeld bij de verkoop van beleggingsproducten. Dit neemt niet weg dat men niet meer zal beleggen, men zal meer defensieve producten gaan verkopen, bijvoorbeeld kasbons of producten met kapitaalsgarantie. Waar dit echter een negatieve impact zou kunnen hebben, is op de beurswereld, want aangezien het vertrouwen in de beurs enorm gedaald is, zal die wel nog even klappen moeten opvangen. In tijden van onzekerheid gaan mensen soms nog meer en beter gaan verzekeren, wat de werkgelegenheid in de sector nog een boost zal geven. We horen inderdaad van allerlei afvloeiingen in de banksector, maar we moeten er rekening mee houden dat het hier enkel gaat om voorlopige financiële maatregelen en het hier voornamelijk natuurlijke afvloeiingen zijn (bijv. mensen op vervroegd pensioen sturen).

Er is een blijvende nood aan commerciële en financiële profielen, want die verzekeren het voortbestaan van onze bank- en verzekeringsinstellingen."

vrijdag 13 maart 2009

Joey Deforce krijgt prijs voor eindwerk

Eerder deze week konden we al berichten over de prijs die Joey Deforce kreeg voor zijn eindwerk. Hij zette voor ons blog alles nog eens op een rijtje.

Zoals ondertussen al bekend ontving ik op zaterdag 7 maart een erkenning voor mijn eindwerk over ‘salary split: een praktische benadering’ van het NCAB. Dit Fonds van het Nationaal College der Accountants van België, kortweg het NCAB, schrijft jaarlijks een wedstrijd uit voor eindwerken die een boekhoudkundig, fiscaal, accountancy of vennootschapsrechtelijk onderwerp bestuderen.

Hoe kwam het nu zover? Voor mijn scriptie behaalde ik op onze school een hoog cijfer en daardoor werd mijn werk weerhouden en ingediend bij het NCAB. Een jury van professionelen vond mijn werk van voldoende hoog niveau om mij uit te nodigen voor een mondelinge toelichting. Daar maakte ik allicht een goede indruk want kort daarop werd ik nogmaals gecontacteerd met het goede nieuws dat ik met mijn eindwerk in de prijzen viel. Op de prijsuitreiking in Sint-Lambrechts-Woluwe kreeg ik uit handen van het bestuur van het NCAB een cheque van 750 €.

Ik ben fier met deze prestatie en dank hierbij ook het lectorenteam voor mijn gekregen opleiding en in het bijzonder mijn promotor en mijn stagementor bij Ernst & Young voor de steun en de tips bij het schrijven van mijn scriptie.

Ik denk ook dat dit een opsteker is voor de laatstejaars die momenteel hun scriptie aan het schrijven zijn. Het is immers goed om weten dat er organisaties zijn die belangstelling tonen in eindwerken en ze zelfs bekronen met geldprijzen. Het is een aanmoediging om je beste beentje voor te zetten bij het schrijven...je weet maar nooit dat je in de prijzen valt…

En voor wie geïnteresseerd is om te weten waarover mijn eindwerk nu juist handelt, volgt hieronder een korte samenvatting.

Samenvatting Salary Split

Wist je dat België één van de meest complexe landen is als het op wetten en regels aankomt? Wist je dat een Belg in verhouding tot de rest van de Europeanen meer belastingen betaalt?

Ben je als werknemer aan de slag in verschillende filialen in verschillende landen, dan kan salary split de belastingdruk aanzienlijk doen dalen. Hoe werkt het systeem?
Je loon wordt uitbetaald in de verschillende landen waar je werkzaam bent en je betaalt belasting in die diverse landen. In België is het buitenlands salaris vrijgesteld, maar de belasting over het Belgisch deel van het loon blijft wel even hoog als wanneer men een volledig Belgisch salaris zou gehad hebben. Dit door de regel van het progressievoorbehoud. Het loon valt in het buitenland wel in lagere belastingschijven, waardoor de uiteindelijk te betalen belasting lager is dan diegene die men in België zou betalen. Hoe groter het inkomen verdeeld door een split, hoe hoger je voordeel zal zijn. Netto houd je dan een aardige duit meer over.

Niet zo eenvoudig als het klinkt uiteraard want er zijn strikte voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om die salarissplitsing te mogen toepassen. En bovendien ligt de bewijslast bij de belastingplichtige. Een arbeidscontract kan onvoldoende zijn. Andere documenten zijn vaak vereist om het verblijf in het buitenland aan te tonen zoals vervoerbewijzen, gsm-rekening of hotelnota's.

Op het vlak van de sociale zekerheid is het eenvoudiger. Door Europese verordeningen zullen RSZ bijdragen worden betaald op het geheel van het gesplitst salaris in het land waar men woont. De salary split heeft daarop geen invloed. Toch ook hier opletten dat het belastingvoordeel niet tenietgedaan wordt. Want wat als een bedrijfsleider in een ander land zoals in Frankrijk of Nederland het statuut van loontrekkende en niet het statuut van zelfstandige aanneemt zoals in België meestal wel het geval is?

Op arbeidsrechterlijk vlak is vooral een correcte arbeidsovereenkomst belangrijk, eventueel aangevuld met een kaderovereenkomst. Die overeenkomst(en) met aparte werkgevers in aparte landen zijn noodzakelijk om te bepalen onder welk arbeidsrecht de werknemer valt.

Het grootste voordeel voor de genieter van een salary split is het belastingsvoordeel. Niet te verwonderen dat het systeem de ogen laat fonkelen! Maar achter het grote voordeel gaat een kluwen van wetten, regels en uitzonderingen schuil. De fiscus waakt, een gewaarschuwd belastingplichtige is er twee waard…

Stage bij de bank

Sara Vansteelandt, studente financie- en verzekeringswezen, doet momenteel stage in de banksector.

Na meer dan 2 jaar theorie, was het op maandag 9 februari 2009 eindelijk zo ver!
Eindelijk kennis maken met de praktijk, ik heb lang uitgekeken naar deze dag en het bevalt
me zeer goed: loket, onthaal, advies,... tijdens deze periode van 12 weken zie je alle verschillende
onderdelen. Ondertussen zit ik 4 weken op mijn stageplaats en heb ik al veel bijgeleerd.
Ik heb ook al 2 opleidingen gevolgd binnen de bank die een enorm leerrijke ervaring zijn!
Ik merk wel dat de basis die ik geleerd heb tijdens de lessen de voorbije jaren zeer
noodzakelijk zijn! Ik kijk enorm uit naar de komende 8 weken en hoop nog veel bij te leren!

dinsdag 10 maart 2009

Eerste prijs voor afgestudeerde accountancy-fiscaliteit

In 2008 studeerde Joey Deforce af als Bedrijfsmanager - accountancy-fiscaliteit. Met zijn (fiscaal) eindwerk "salary split" won Joey de hoofdprijs van € 750 gewonnen. De prijs werd toegekend door het Nationaal College der Accountants van België, kortweg NCAB. De prijs werd vorige zaterdag uitgereikt in Brussel.

Er waren 12 genomineerden : 6 uit het Frans taalgebied en 6 uit het Nederlandstalig. Binnen ieder taalgebied was er 1 hoofdprijs van € 750. De andere studenten ontvingen € 350 . Wij zijn dan ook fier met de prestatie van Joey die momenteel (met succes) begonnen is aan zijn schakeljaar.

maandag 9 maart 2009

Op stage in financie- en verzekeringswezen

Een intensieve stage is het sluitstuk van onze opleiding bedrijfsmanagement. We vroegen aan Joke Blanckaert, een studente financie- en verzekeringswezen, om haar verhaal te doen.

Alles wat je tijdens de 5 semesters hebt geleerd is zeer boeiend, maar het in praktijk uitoefenen is iets helemaal anders. De theoretische basis die je meekrijgt, is zeer belangrijk. Daardoor verloopt het aanleren van producten van banken en verzekeringsmaatschappijen sneller en vlotter en je kan ook al zien waar de min- en pluspunten van de producten liggen. Door de intensieve stage weet je welke regels je allemaal moet respecteren. Deze deontologische regels moeten zeer strikt nageleefd worden.

Op je stage leer je ook omgaan met klanten en leer je ook hoe je een verkoopgesprek met klanten het best aanpakt en ook leer je in teamverband omgaan met collega’s. Tijdens de stage die je volgt in het 4de semester bij een verzekeringsmakelaar en in het 6de semester bij een bank kan je echt inzien wat je graag doet en in wat je wilt specialiseren, dit is een zeer groot pluspunt in onze opleiding!

maandag 2 maart 2009

Nathalie Vandendriessche studeerde financie- en verzkeringswezen - 10 jaar later...

Ruim 10 jaar geleden studeerde Nathalie Vandendriessche af als bedrijfsmanager. Ze behoorde tot de eerste lichting afgestudeerden financie- en verzekeringswezen. Ze doet hieronder haar verhaal.

Waarom wou je financie- en verzekeringswezen studeren?
In eerste instantie omdat ik altijd al graag met cijfers ben bezig geweest. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat ik mensen met raad en daad wou bijstaan als ze een verzekeringskeuze moeten maken.

Hoe heb je je studietijd op Simon Stevin ervaren?
Het feit dat we de eerste lichting waren voelde soms toch wel speciaal, zeker toen we ons diploma mochten afhalen! Het waren 3 toffe jaren, waarin we - naast het studeren wel te verstaan - toch wel plezier gemaakt hebben.
Ik herinner me nog levendig onze grote verzekeringsreis naar Antwerpen…en dan denk ik vooral aan het avondgebeuren. Het was op dat moment een unieke kans om eens een groot verzekeringsbedrijf vanbinnen te zien.

Na je studies ben je aan je stagegever “blijven plakken”. Hoe is het sindsdien met je gegaan?
In 1998, na de beëindiging van mijn schoolstage binnen de toenmalige ASLK, waagde ik daar ook mijn eerste stappen in de verzekeringswereld als dossierbeheerder (op de dienst Groepsverzekeringen te Brussel). Na de fusie met de Generale Bank tot Fortis Bank & Verzekeringen was ik nog enkele jaren dossierbeheerder binnen de dienst Leader & Team Plan (de groepsverzekeringen voor zelfstandigen en vrije beroepen). Mijn laatste jaar bij Fortis was een specialisatiejaar binnen de groepsverzekeringen en individuele pensioentoezeggingen.
Maar na 9 jaar Fortis was de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging. Op 1 november 2007 stapte ik het Loppemse KBC-verzekeringskantoor Bonduel binnen (ter info: Pieter Bonduel is eveneens een oud-student van Simon Stevin, hij volgde marketing). Al bij al toch een hele verandering!
Na jaren enkel telefonisch contact met de cliënt, heb ik nu een meer persoonlijk contact met de klant. Een ideale stap om mijn ervaring vanuit een binnendienst om te zetten in een meer commerciële functie.
Waar ik vroeger alles diende te weten over 1 product, moet ik nu alles van verzekeringen kunnen uitleggen, alsook schadedossiers beheren.
Dat zorgt ervoor dat ik het laatste jaar regelmatig in opleiding ben, met de bijhorende examens…Maar dat houdt je “mind” open!!

Wat wil je nog meegeven aan toekomstige studenten financie- en verzekeringswezen?
Men zegt wel eens dat iedereen verzekeringen kan verkopen! Maar de manier waarop je een schadegeval gaat beheren, zegt iets over je capaciteiten. Daarom geldt bij ons het principe: behandel altijd de klant zoals je zelf zou willen behandeld worden! Wees altijd eerlijk, ook al wil dit soms zeggen dat je de klant moet zeggen dat je hem niet helemaal kan helpen zoals hij het zich vooraf had voorgesteld. Alleen zo bouw je een duurzame relatie op met je klanten.

dinsdag 24 februari 2009

Euronext op bezoek in Brugge

Op vrijdag 13 februari (dikke truiendag) konden we ons voor de les beleggen niet verwarmen aan de woorden van mijnheer De Ruijter, maar wel aan die van mevrouw Wambeke. Mevrouw Wambeke kwam een woordje uitleg geven over afgeleide producten zoals opties en futures. Voor leken is dit dus zeker en vast materie waarbij de naam alleen al je doet zweten. Gelukkig slaagde mevrouw Wambeke, beroepshalve Account Manager bij NYSE Euronext Brussel, erin om ons op een behoorlijk begrijpelijke manier wegwijs te maken in de wereld van opties.

Vooraleer ze echter aan het grote werk begon, stelde ze eerst even haar werkgever voor. Dat is NYSE Euronext, de fusie tussen de New York Stock Exchange en de beurzen van ondermeer Brussel, Amsterdam en Parijs.

Haar betoog over opties startte ze met de vergelijking met de autoverzekering. De auto wordt door iedereen beschermd door middel van de autoverzekering, maar de aandelen van mensen worden haast nooit beschermd. Om toch enige bescherming in de risicovolle markt van aandelen in te bouwen, bestaan er dus opties.

De koper van een optie verkrijgt het recht om een onderliggende waarde te kopen of te verkopen tot een afgesproken tijdstip in de toekomst en tegen een afgesproken prijs. Er bestaan twee soorten opties. Enerzijds is er de call-optie, die het recht geeft een onderliggende waarde te kopen, en anderzijds is er de put-optie, die het recht geeft een onderliggende waarde te verkopen. Bij opties zijn er dus steeds twee partijen namelijk de koper en de verkoper (of schrijver) van de optie.

Verder kwamen ook nog heel wat technische begrippen aan bod, zoals de prijsvorming, de intrinsieke waarde en de liquiditeit. Gedurende de presentatie vertelde mevrouw Wambeke ook in welke situaties je opties zoal kan gebruiken. Opties kunnen niet alleen gebruikt worden om je beleggingen te beschermen, maar ook om bijvoorbeeld het rendement van je beleggingsportefeuille te verhogen of toch een rendement te halen in een beursmarkt die dalend is. Daar viel het ons op dat je best niet met opties werkt als je nog niet zoveel van de beurs kent, want dit is immers een behoorlijk complex product. Tegen het einde van de voorstelling waren we al een stuk wijzer, maar wellicht nog niet genoeg om ons op het ijs van de opties te begeven. Aan ons nu om ons hierin verder te verdiepen als toekomstige bankiers. Dit is alvast mogelijk met het beursspel dat we dit semester spelen, en waar we aan de slag gaan met virtueel geld.

Op het einde van de uiteenzetting bedankte Gertjan mevrouw Wambeke alvast in naam van de klas met de bekende Howest-wijn.

Lieselot Hoorne, Herlinde Vanthournout, Nick Schotte, Jens Vandenbogaerde en Brecht De Bois

donderdag 19 februari 2009

Praktijkcase AF i.s.m. Deloitte

Vorige week werkten de studenten 3AF aan hun afstudeerproject 'Van boekhouding tot aangifte', een praktijkcase in samenwerking met Deloitte uit Brugge. Enkele studenten accountancy-fiscaliteit schreven hun indrukken neer.

Wie na het intersemestrieel verlof dacht langzaam uit te bollen tot aan de stageperiode, zat ernaast. Op maandag 9 februari gingen wij, laatstejaars van accountancy-fiscaliteit, meteen van start met het intensieve driedaagse Deloitte-project. De uitdaging: van openingsbalans tot jaarrekening alle boekhoudkundige en fiscale aspecten te doorlopen van een onderneming. Dit jaar betrof het de onderneming The Link NV. Na afloop van het project volgde een examen over de diverse verrichtingen en enkele algemene vragen.

In de voorgaande semesters leerden we per partim de verschillende aspecten van het vak onder de knie te krijgen; BTW, vennootschapsbelasting, de boekhouding zelf… Het Deloitte-project giet al deze aspecten in een case, en bood ons zo de kans om onze opgebouwde kennis te testen aan een, zij het verkorte, maar realistische praktijkcase. Bij de uitwerking ervan werd ook onmiddellijk duidelijk wat we nog allemaal onthouden hebben na drie jaar studeren, en wat eventueel al ver in ons geheugen zat.

Het werden drie erg boeiende dagen. Naast een herhaling van de gekende leerstof leerden we ook enkele nieuwe zaken bij, zoals de berekening van het vakantiegeld. We kregen ook heel wat tips van twee specialisten ter zake van Deloitte, die deze case begeleid hebben, o.a. over de meerwaarde van het al dan niet uitsplitsen van rekeningen.

Kortom was het de ideale voorbereiding op het eigenlijke werkveld, die we nu met een gerust hart tegemoet kunnen gaan.

Farah Bossuyt
---------------

Het kantoor Deloitte, één van de Big Four, bezorgde ons echte documenten die we moesten analyseren en verwerken. Dit was natuurlijk een leerrijke ervaring omdat het niet allemaal netjes op elkaar volgt zoals de gegevens die je krijgt in opgaven wanneer je de theorie leert. Na heel wat inspanningen om de case tot een goed einde te brengen kregen we feedback van twee vriendelijke medewerkers van Deloitte. Deze mensen hebben heel wat ervaring door de jaren heen en brachten mij nog heel wat extra praktijkgevoelige informatie bij.

Het afstudeerproject in samenwerking met Deloitte is dus een uitstekende kans om je kwaliteiten te (her)ontdekken en je zwaktes bij te sturen als voorbereiding op je stage en een verdere loopbaan.
Mariska Maeckelberg
----------------------

Ik vond het zeer interessant om eens een totaal pakket zelfstandig te mogen verwerken en dit op eigen tempo.

Tom Seurynck
---------------

Na het uitwerken van de case, ben ik er zeker van dat dit een meerwaarde zal bieden bij het doorlopen van mijn stage.

Tufail Samina Kausar
----------------------
Het was een leuke en leerrijke ervaring, die ons dichter bij het gebeuren op het werkveld heeft gebracht.

Bert Vanhoucke
----------------

Op deze intensieve week kijk ik vooral positief terug. Ik kan eerlijk zeggen dat dit het meest interessante project was dat ik in de drie jaar heb uitgewerkt. Niet alleen uit persoonlijke interesse maar vooral omdat je alle theorie van vorige jaren samen mooi kon toetsen aan een goed uitgewerkte praktijk case. Met deze voorbereiding voel ik me zeker klaar voor de stage.

Joachim Lannoo
-----------------
Deze week kunnen we zonder meer bestempelen als één van de leerrijkste in de voorbije drie jaar. We hebben de laatste drie jaar zoveel kennis opgedaan dat het zo moeilijk is om dit alles te kunnen plaatsen. Nu hebben we in deze ene week meteen gezien in welke context we onze leerstof moeten plaatsen.

Lorenzo Staelen
-----------------

donderdag 29 januari 2009

Simon Stevin op Facebook

Tja, het moest er ooit eens van komen. Simon Stevin is vanaf vandaag ook te bewonderen op Facebook. Even deze link volgen (http://www.facebook.com/profile.php?id=1365188353&ref=name) en binnen de kortste keren kan je jezelf vriend van Simon Stevin noemen. Waar wacht je nog op?

maandag 12 januari 2009

Graydon voor de tweede maal op bezoek bij studenten accountancy-fiscaliteit

Het begint een jaarlijkse gewoonte te worden. Eric Van den Broele van Graydon komt naar Simon Stevin om er onze laatstejaarsstudenten accountancy-fiscaliteit te onderhouden over debiteurenopvolging, kredietverstrekking,... Met de kredietcrisis die we aan het meemaken zijn, een wel zeer actueel thema. Studente Fauve Crombez brengt verslag uit.
Maandagmorgen hadden we in de les financiële analyse een presentatie over Graydon. Deze presentatie werd gegeven door Eric Van den Broele, Senoir Manager Research van Graydon Belgium NV. Hij gaf ons interessante informatie over Graydon en hoe ze tewerk gaan om hun rapporten op te stellen, ook waarom bedrijven contante betalingen zouden doen of vragen aan hun klanten en hij de evolutie van de huidige kredietcrisis in kaart.
vier niveaus
Graydon haalt zijn informatie voor zijn rapporten uit verschillende bronnen: de Nationale Bank van Belqië, De Tijd, Het Belgisch Staatsblad, de Rechtbank van Koophandel,... Hun onderzoek naar bedrijven gebeurt op vier niveaus. Het eerste niveau is de officiële informatie, deze halen ze uit de jaarrekening en het Belgisch Staatsblad. Het tweede niveau van het onderzoek bestaat erin om sneller te zijn dan de officiële informatie: hiervoor sturen ze mensen naar de rechtbank van koophandel of de arbeidsrechtbank. Tegen de middag weten deze mensen de uitspraken van de rechtbanken en zijn ze vlugger op de hoogte dan dat dat via de officiële bronnen zou gebeuren. Op een derde niveau willen ze veel meer te weten komen over de bedrijven dit doen via betalingservaringen, ze lezen de nationale en de regionale kranten bijvoorbeeld voor de overlijdensberichten van de zaakvoerders van bedrijven in de streek. In een vierde niveau doen ze dan onderzoek en ontwikkeling op basis van al deze informatie.

kredietverlening tussen ondernemingen
Na het bespreken van het onderzoek dat Graydon verricht naar ondernemingen ging het over kredietverlening tussen de ondernemingen. Krediet berust op vertrouwen, een juiste levering ten opzichte van een juiste betaling. Kredietverlening heeft een belangrijke functie, het verhoogt de koopkracht bij de klant en je verhoogt de mogelijkheid om zelf commercieel krediet te verkrijgen. Krediet verlenen veroorzaakt ook veel kosten, denk maar aan personeelskosten voor het debiteurenbeleid en het versturen van rappels. Aan de andere kant brengen contante betalingen ook geld op, want wanneer je contant betaalt krijg je meestal een financiële korting van de leverancier.
de wereldwijde kredietcrisis en de impact op België
Daarna hebben we het ook gehad over de kredietcrisis in de wereld. We hebben de kredietcrisis wereldwijd in kaart gebracht en de 5 kredietcrisissen over de afgelopen 40 jaar besproken. We zien dat de huidige kredietcrisis te vergelijken is met deze van 2001, maar zeker minder sterk dan de drie vorige.

We hebben daarna het aantal ondernemingen en faillissementen in België bekeken. Van de ondernemingen in België zijn er 16,8% in moeilijkheden en 4,9% in precaire situatie. De oorzaken van de faillissementen gaan in 5 lagen. Er is de vaste onderbouw, de jonge ondernemingen sinds 2006 met een slecht businessplan, de koopkracht problematiek van 2007, de derivaten (groothandelaars die leveren aan kleinhandelaars en horeca) sedert mei 2008 en de huidige subprime-crisis.
een juiste inschatting van de jaarrekening
Als laatste hebben we de jaarrekening besproken. We hebben veel bijgeleerd over belangrijke informatie die vermeld staat op de jaarrekening, waardoor we de situatie van de onderneming al perfect kunnen inschatten. Wanneer we een jaarrekening bekijken is het belangrijk eerst te kijken naar de data van de algemene vergadering en de neerlegging van de jaarrekening. In 85% van de gevallen toont dit de gezondheid van een bedrijf. Wanneer de jaarrekening te laat is neergelegd kun je al vaststellen dat de onderneming in problemen zit. Een ander belangrijk gegeven in de jaarrekening is het verslag van de commissaris-revisor. Dit is één bepaalde zin die 5 vormen kan aannemen. Als de onderneming een afkeurende verklaring heeft gekregen is het overbodig om de jaarrekening te analyseren omdat de gegevens niet correct zijn.

Deze presentatie was een leerrijke ervaring waarbij we interessante, actuele informatie hebben verkregen in verband met de analyse van een jaarrekening. Die informatie kwam bovendien recht van de werkvloer. Verder was ook de bespreking van de kredietcrisis zeker een luisterend oor waard.

woensdag 7 januari 2009

BeCommInn 2009: Finaccor nvNadat het eerste deelnemende team van accountancy-fiscaliteit zich eerder deze week voorstelde, is het nu de beurt aan Finaccor nv om zijn troepen aan de buitenwacht te presenteren.

Het leven zoals het is: het BeCommInn project

Bij aanvang van het academiejaar werden alle laatstejaarsstudenten accountancy-fiscaliteit door een medewerkster van het bedrijf Handson & Partners ingelicht omtrent een interactief vakoverschrijdend project dat gedurende het volledige academiejaar zou plaatsvinden. De studenten werden in twee gelijkwaardige groepen verdeeld. Aan het hoofd van beide groepen staat de CFO (Chief Financial Officer). Deze persoon heeft de algemene leiding over zijn of haar team en coördineert op een zorgvuldige wijze alle ontvangen taken.

Beide groepen kregen nog een bemoedigend woordje van de begeleidende lectoren, want er zijn hoge verwachtingen dit jaar. Vorig jaar eindigden de studenten op een zeer mooie 2de plaats in een gelijkaardig project. De lat ligt voor beide teams dus nog een klein beetje hoger, wat zou neerkomen op het behalen van de eerste plaats...

Na de inleidende week begon het serieuzere werk want beide groepen ontvingen hun eerste pakket met opdrachten. Voornamelijk taken rond de oprichting van een vennootschap met al haar bijkomende formaliteiten. Onze vennootschap kreeg de naam Finaccor NV.
Op het moment van dit schrijven zijn we, na het afwerken van heel wat administratieve pakketten, druk bezig met het tweede pakket waarbij we op zoek moeten gaan naar een idee om het technologisch ondernemen te stimuleren bij kinderen uit het kleuter en lager onderwijs. Hier dienen alle studenten hun creativiteit te bundelen.

Er volgt nog een projectweek om te werken aan de jaarafsluiting van onze vennootschap, de op te stellen jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting. Dan volgt de halve finale waar we het zullen opnemen tegen NovAcc NV, de andere groep van Simon Stevin. De winnaar zal de HOWEST-kleuren verdedigen op de finale in de Metropolis in Antwerpen.

Om dit project met enkele kernwoorden weer te geven: teamwork, respecteren van deadlines, kwaliteit, inzet en motivatie zijn de belangrijkste troeven om tot een mooi en sluitend geheel te komen.

Joachim Lannoo – CFO Finaccor NV

maandag 5 januari 2009

BeCommInn 2009: NovAcc nvTot vorig jaar heette het project nog Efacc. Ook dit jaar doen onze studenten accountancy-fiscaliteit mee aan hetzelfde project, al heet het nu anders: BeCommInn. Vandaag stelt onze eerste ploeg zich aan u voor: NovAcc nv.
Ons project: “De koe bij de horens vatten”

Wij, studenten van het laatste jaar accountancy-fiscaliteit, mogen dit jaar traditiegetrouw deelnemen aan een interactief vakoverschrijdend project. Samen met elf andere hogescholen gaan we de strijd aan om een zelf opgericht consultancybedrijf zo goed mogelijk draaiende te houden, zowel administratief als fiscaal. De praktijkcase BeCommInn (Be Communicative & Innovative) wordt ons voorgeschoteld door het consultancybedrijf Handson&Partners met als bedoeling onze beroepsspecifieke competenties te ontwikkelen. Een realistische case zodat de grens tussen school en stage kleiner wordt. Onze groep doopte het consultancybedrijf ‘NovAcc nv’, wat staat voor de nieuwe generatie accountants met een internationaal perspectief (Novos = Portugees, Accountancy = Engels).

De praktijk, een ander paar mouwen

Bij de voorstelling van het project kregen we het gevoel dat het onmogelijke taak zou worden; een schoolse opgave is dan ook toch net iets anders dan de praktijk; “Zullen we dit wel kunnen?”, “Is dit niet te moeilijk?”, “Veel opzoekwerk”…. Vier opdrachtenpakketten en tien weken later doen wij het, al zeg ik het zelf, verdomd goed. Oude cursussen vanonder het stof halen, hier en daar wat informatie vragen, het hoort er allemaal bij. Kortom: “we vatten de koe bij de horens”.

De groepsgeest: basisingrediënt voor een geslaagd project

Zonder goeie groepssfeer is dit een onmogelijke taak. Er moet een goede communicatie zijn, er moet overlegd worden, afspraken dienen gemaakt te worden… Het project vraagt een grote inspanning van alle teamleden. Het is dan ook zo dat de één zijn taak pas begint, waar die van een ander eindigt. De lonen kunnen bv. niet ingeboekt worden als de loonfiches nog niet klaar zijn. Gelukkig leerden we in de vijf vorige semesters al in team werken. De ervaringen helpen om ook dit project succesvol af te ronden en we hopen ook deze keer op een geslaagd resultaat. Wij zijn heel trots op wat we al tot stand gebracht hebben. Nu moeten we enkel nog de jury in Antwerpen overtuigen, die ons in mei zal beoordelen op ons werk.

Charlotte De Nobele – CFO NovAcc NV