woensdag 12 maart 2008

Op IP in Brugge (III)

De boog kan niet altijd gespannen staan. Na momenten van heroïsche inspanning is het tijd om op ontdekking te gaan in de Belgische hoofdstad. Studente Amira Kettary vertelt (Voor de andere verslagjes van het IP van marketing: klik hier)

Het is zondagmorgen om 9u40, wanneer alle deelnemende studenten arriveren in het Brugse station. Daar hebben we met z’n allen afgesproken, want we gaan die dag naar Brussel. Wat we daar precies zullen doen, is bij aanvang nog niet duidelijk. Pas wanneer iedereen gearriveerd is, nemen de lectoren iedereen per school apart om de opdracht mee te delen. Zo vertelt de lector uit Geel ons dat wij in Brussel vrij mogen rondlopen per school. Het is de bedoeling dat wij daar een uitgestippelde route volgen en aan de hand hiervan een aantal vragen oplossen.

Het is dan ook voor iedereen een verademing om na vier dagen eindelijk eens even weer in zijn of haar eigen taal te kunnen spreken. Velen onder ons hebben het voortdurend in het Engels spreken behoorlijk onderschat.
Nadat de opdracht werd opgegeven en de nodige plannen en Go-Passen werden verdeeld, lopen we met z’n allen richting perron. Om 9u58 vertrekt de trein richting Brussel Centraal, om daar om 11u te arriveren. Van zodra we in Brussel Centraal zijn aankomen, stappen wij – de “Bruggelingen” – als eersten uit. Hoewel we met 10 deelnemen aan dit IP, zijn we maar met 6 die vandaag meegaan. Wegens ziekte of om familiale redenen hebben een aantal mensen forfait moeten geven.

Eens we uit het station zijn, nemen we onze uitgestippelde route bij de hand, en beginnen we aan de toer rond Brussel. Eerst gaan we richting Kunstberg, waar we op de top zicht hebben op de toren van het stadhuis. Daarna trekken we naar het Park van Brussel, nabij het Koninklijk Paleis. In de buurt staan een aantal prachtige gebouwen, die we met z’n allen bekijken. Na al dit moois trekken we richting Le Place du Grand Sablon. Hier zijn we aangekomen in een ietwat chiquere buurt van Brussel, waar we meerdere antiek- en boekenwinkels vinden. Aangezien het op dat moment net middag is, besluiten we om in Le Grain Du Sable, ofwel De Zandkorrel, een lekkere snack te eten. Het is ook het ideale moment om enkele van de vraagjes van onze vragenlijst op te lossen.

Na onze heerlijke maaltijd, hernamen we onze route, en trokken we richting Le Place du Petit Sablon. Daar vinden we een mooie tuin, met een aantal prachtige fonteinen. Daarna gingen we richting Justitiepaleis, dat zich slechts op een aantal minuutjes van Le Place du Petit Sablon bevind. Op het Poelaertplein, waar het Justitiepaleis gelegen is, nemen we de gratis lift naar het lager gelegen gedeelte van Brussel. Dit zogenaamde lagergelegen gedeelte is ook wel beter bekend als de Marollen. Daar vinden we een aantal kleine winkeltjes en cafeetjes, waar we foto’s van nemen. Eén van onze opdrachten bestond er uit om een aantal winkeltjes te fotograferen, en de etalages te beschrijven.
Aangezien we op dat moment bijna klaar waren met de opdracht, hebben we besloten om een detour te doen en zelf onze eigen weg te kiezen in Brussel. Bijna iedereen van onze groep is al eerder in Brussel geweest, en we kenden dus onze weg al een beetje. Eens we uit de Marollen waren, zijn we richting Grote Markt getrokken, waar we onze laatste vraag beantwoord hebben. Daarna zijn we nog door enkele straatjes getrokken en hebben we met z’n allen nog iets gedronken om de dag af te sluiten. Omstreeks een uur of drie zijn we dan naar het Centraal station vertrokken, om dan om vier uur terug in Brugge te zijn.
Het was een zeer leuke dag, waarop we elkaar – en Brussel – op een andere, maar zeer aangename manier hebben leren kennen.

Geen opmerkingen: