vrijdag 30 mei 2008

Graydon op bezoek bij studenten accountancy-fiscaliteit

Onlangs kregen de aspirant-boekhouders bezoek van één van de senior managers van Graydon, de heer Eric Van den Broele. Heike Vanderbeken en Anuschka Van Nevel, twee studentes accountancy-fiscaliteit, brengen verslag uit.

De uiteenzetting van Eric Van den Broele bestond uit 3 grote luiken: het verlenen van krediet aan je klanten, knipperlichten & alarmsignalen en het debiteurenbeleid.

Uitstel van betaling

De meeste bedrijven verlenen aan hun klanten uitstel van betaling bij het opstellen van hun facturen. Bedrijven doen dit om zo de omzet te verhogen en om de concurrentie het hoofd te bieden. Krediet verlenen aan je klanten is echter niet alleen een kosteloze bankdienst, maar brengt ook risico’s en inherente kosten met zich. Een bedrijf dat krediet geeft aan zijn klanten wordt geconfronteerd met rente- en financieringskosten, administratie- en inningskosten, stijging van niet-gerecupereerde verwijlintresten,…

De heer Van den Broele had het aansluitend over faillissementen. Zo gaat in België gemiddeld 1 op 208 ondernemingen failliet. Bij BVBA’s is dit 1 op 56 terwijl bij eenmanszaken slechts 1 op 277 ondernemingen failliet gaat. Ook is er aangetoond dat jongere ondernemingen veel meer kans lopen om failliet te gaan. 1 op 96 ondernemingen jonger dan 5 jaar gaat failliet, in tegenstelling tot 1 op 188 ondernemingen ouder dan 15 jaar…

Knipperlichten & alarmsignalen

Het tweede luik van de uiteenzetting ging dan ook over knipperlichten en alarmsignalen om een nakend faillissement op te sporen. Het grootste alarmsignaal was toch wel de zogenaamde Graydonscore: 1 op 3 bedrijven met een slechte score gaat binnen het jaar failliet. Nog enkele grote voorbodes van een faillissement zijn protesten op wisselbrieven, een bestuurdier die betrokken is in een ander faillissement, geen tijdige publicatie van de jaarrekening,… Graydon onderzocht ook het verband tussen faillissementen en het type verklaring van de commissaris.

Debiteurenbeleid

Het derde en laatste punt dat onze gast besprak was het debiteurenbeleid. Dit is management waarbij systematisch elke (potentiële) klant wordt gecontroleerd op kredietwaardigheid. Niet elk kredietincident moet echter leiden tot weigering van de verkoop, enkel bij acuut gevaar. Men moet dus niet de schade tot nul herleiden, maar de winst maximaliseren. Hiervoor moet men de risico’s weldoordacht inschatten en evalueren.

Integrated Credit Marketing ( ICM) is een organisatietype binnen een bedrijf, dat de ontwikkeling en toepassing van een strategisch risico binnen een onderneming behelst. Hierbij worden alle geledingen binnen het verkoopproces optimaal op elkaar afgestemd.

De lezing was zeer interessant omdat de link naar de actualiteit steeds werd gelegd door cijfers die een beeld gaven over hoe de situatie is in de Belgische bedrijven. De heer Van den Broele bracht alles in een losse sfeer waardoor het aangenaam luisteren was. Het is een aanrader om zijn betoog te volgen. Hij geeft een andere kijk op de theorie zoals wij ze kennen.

Geen opmerkingen: