vrijdag 13 maart 2009

Joey Deforce krijgt prijs voor eindwerk

Eerder deze week konden we al berichten over de prijs die Joey Deforce kreeg voor zijn eindwerk. Hij zette voor ons blog alles nog eens op een rijtje.

Zoals ondertussen al bekend ontving ik op zaterdag 7 maart een erkenning voor mijn eindwerk over ‘salary split: een praktische benadering’ van het NCAB. Dit Fonds van het Nationaal College der Accountants van België, kortweg het NCAB, schrijft jaarlijks een wedstrijd uit voor eindwerken die een boekhoudkundig, fiscaal, accountancy of vennootschapsrechtelijk onderwerp bestuderen.

Hoe kwam het nu zover? Voor mijn scriptie behaalde ik op onze school een hoog cijfer en daardoor werd mijn werk weerhouden en ingediend bij het NCAB. Een jury van professionelen vond mijn werk van voldoende hoog niveau om mij uit te nodigen voor een mondelinge toelichting. Daar maakte ik allicht een goede indruk want kort daarop werd ik nogmaals gecontacteerd met het goede nieuws dat ik met mijn eindwerk in de prijzen viel. Op de prijsuitreiking in Sint-Lambrechts-Woluwe kreeg ik uit handen van het bestuur van het NCAB een cheque van 750 €.

Ik ben fier met deze prestatie en dank hierbij ook het lectorenteam voor mijn gekregen opleiding en in het bijzonder mijn promotor en mijn stagementor bij Ernst & Young voor de steun en de tips bij het schrijven van mijn scriptie.

Ik denk ook dat dit een opsteker is voor de laatstejaars die momenteel hun scriptie aan het schrijven zijn. Het is immers goed om weten dat er organisaties zijn die belangstelling tonen in eindwerken en ze zelfs bekronen met geldprijzen. Het is een aanmoediging om je beste beentje voor te zetten bij het schrijven...je weet maar nooit dat je in de prijzen valt…

En voor wie geïnteresseerd is om te weten waarover mijn eindwerk nu juist handelt, volgt hieronder een korte samenvatting.

Samenvatting Salary Split

Wist je dat België één van de meest complexe landen is als het op wetten en regels aankomt? Wist je dat een Belg in verhouding tot de rest van de Europeanen meer belastingen betaalt?

Ben je als werknemer aan de slag in verschillende filialen in verschillende landen, dan kan salary split de belastingdruk aanzienlijk doen dalen. Hoe werkt het systeem?
Je loon wordt uitbetaald in de verschillende landen waar je werkzaam bent en je betaalt belasting in die diverse landen. In België is het buitenlands salaris vrijgesteld, maar de belasting over het Belgisch deel van het loon blijft wel even hoog als wanneer men een volledig Belgisch salaris zou gehad hebben. Dit door de regel van het progressievoorbehoud. Het loon valt in het buitenland wel in lagere belastingschijven, waardoor de uiteindelijk te betalen belasting lager is dan diegene die men in België zou betalen. Hoe groter het inkomen verdeeld door een split, hoe hoger je voordeel zal zijn. Netto houd je dan een aardige duit meer over.

Niet zo eenvoudig als het klinkt uiteraard want er zijn strikte voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om die salarissplitsing te mogen toepassen. En bovendien ligt de bewijslast bij de belastingplichtige. Een arbeidscontract kan onvoldoende zijn. Andere documenten zijn vaak vereist om het verblijf in het buitenland aan te tonen zoals vervoerbewijzen, gsm-rekening of hotelnota's.

Op het vlak van de sociale zekerheid is het eenvoudiger. Door Europese verordeningen zullen RSZ bijdragen worden betaald op het geheel van het gesplitst salaris in het land waar men woont. De salary split heeft daarop geen invloed. Toch ook hier opletten dat het belastingvoordeel niet tenietgedaan wordt. Want wat als een bedrijfsleider in een ander land zoals in Frankrijk of Nederland het statuut van loontrekkende en niet het statuut van zelfstandige aanneemt zoals in België meestal wel het geval is?

Op arbeidsrechterlijk vlak is vooral een correcte arbeidsovereenkomst belangrijk, eventueel aangevuld met een kaderovereenkomst. Die overeenkomst(en) met aparte werkgevers in aparte landen zijn noodzakelijk om te bepalen onder welk arbeidsrecht de werknemer valt.

Het grootste voordeel voor de genieter van een salary split is het belastingsvoordeel. Niet te verwonderen dat het systeem de ogen laat fonkelen! Maar achter het grote voordeel gaat een kluwen van wetten, regels en uitzonderingen schuil. De fiscus waakt, een gewaarschuwd belastingplichtige is er twee waard…

Geen opmerkingen: