donderdag 12 juni 2008

In de ban van de Olympische Spelen

Joey Deforce, stagiair accountancy-fiscaliteit, kreeg van zijn stagementor een niet alledaagse vraag. “Wil hij meelopen in de estafette van de Olympische vlam?”

Het zit zo: zijn stagegever Ernst&Young, wereldspeler op het vlak van consultancy, is officiële sponsor van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) . Via dit partnership wil zij aan de buitenwereld en aan haar 130000 medewerkers (wereldwijd) kenbaar maken dat zij deze olympische waarden hoog in het vaandel draagt. E&Y in België organiseerde daarom op 7 juni een Olympic Family en Sportsday in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Daaraan voorafgaand werd er voor de 1300 Belgische medewerkers een Olympische fakkelloop georganiseerd over de 12 kantoren gevestigd in België. Het startschot werd gegeven in maart in Luik. Het kantoor in Brugge ontving de fakkel vanuit Gent en moest die naar Roeselare brengen. Joey liep 4 km van het kantoor te Brugge richting Loppem, en in Roeselare centrum ook nog eens 3 km. De rest legde hij af al fietsend.

Waarom deed je mee, Joey?
Waarom deed ik mee? Daar zijn enkele redenen voor. Ik ben onder andere sportief ingesteld, sporten is voor mij een goed alternatief om studie –en werkdruk van me af te halen. Dat kan ik elke student zeker aanraden, temeer omdat Sovowes op dit gebied ook een mooie inspanning levert! De belangrijkste reden waarom ik deelnam was dat het teamgebeuren. Tijdens de dag heb ik de collega’s van het kantoor beter leren kennen, én op een andere manier. Op het werkveld uit dit zich in een positief effect. Nu moet je wel open staan om in een team te kunnen bewegen.

En teambuilding is uiteraard belangrijk?
Ja! En ik ben tevreden dat we tijdens onze opleiding gewezen worden op het belang van groepswerk. In het begin stond ik daar niet altijd voor open, voor die gezamenlijke projecten zoals dat heet. Maar je leert toch veel uit teamwerk niet alleen over elkaar maar ook over je eigen functioneren en gaandeweg ben ik er het belang meer en meer van gaan inzien. Ik heb dan ook niet getwijfeld om mijn steentje bij te dragen aan de fakkelloop. Bij onze aankomst in Roeselare lag de champagne koel en hadden onze collega’s een lekkere maaltijd klaargemaakt. De vlam kwam begin juni toe in het hoofdkantoor te Brussel, waarna zaterdag de 7e juni de apotheose plaats vond in het Koning Boudewijstadion. Het werd een sportieve dag worden waar tal van profs en ex-profs initiatie gaven, elk in hun eigen discipline.

Op het werkveld werd mijn deelname geapprecieerd, want hun jarenlange ervaring weet men dat dergelijke gebeurtenissen een positief effect op de prestaties.

Geen opmerkingen: